Sista tid för synpunkter på resultaten

Det är möjligt att kontakta oss med synpunkter på resultaten fram till och med lördag den 5:e september. De synpunkter som inkommit fram till dess kommer att behandlas. Därefter kan var och en såklart ha åsikter men vi behöver sätta en sluttid för klagan. Därefter kommer vi sätta ihop virtuella prispallar och dela ut priser.

Synpunkter skickas till she@lundsok.se.