Resultat SHE 2020

Vi har nu sammanställt resultat för S:t Hans Extreme 2020. Detta år har varit speciellt då loppet varit uppdelat i olika startgrupper och för Extreme och Extreme Light har tidtagning skett med appen UsynligO samt att våra funktionärer som extra säkerhet har skrivit ner start och måltid på papper. För Ultra har det varit mer som vanligt.

De ändrade rutinerna har varit med anledning av Covid-19. Såväl löpare som vi funktionärer hoppas att vi 2021 kan återgå till något mer ”som vanligt” nästa år.

Extreme 10 och Extreme Light (5 och 10 km)

På många löpare har vi två resultat. Ett med UsynligO och ett med manuell tidtagning. Det finns såklart många olika principer för hur ett entydigt resultat ska tas fram. Vi har valt den enkla principen att vi tagit den bästa tiden av de två mätningarna.

En annan utmaning för oss i sekretariatet i år har varit att koppla ihop namn i startlistan med namn i UsynligO. Många har hörsammat vår uppmaning att skriva namn och lag på samma sätt i Billetto och i UsynligO men inte riktigt alla. Vi vill inte lägga skuld på någon då det är vi som satt upp processen, men detta gör att vi kan ha missat att hitta dina UsynligO-resultat och bara använt den manuella tidtagningen. I en del fall har tidtagningen i UsynligO inte fungerat ordentligt och då har vi använt den manuella tiden.

Alltså… om du tycker att tiden du fått inte stämmer, så hör av dig till she@lundsok.se så kan vi kolla på det.

Till resultaten