Info

Vi hälsar alla välkomna till ett roligt och jobbigt lopp den 23 maj 2019!

Söker du information att skriva ut? Hoppa ner till flygblad som du kan ladda hem som PDF.

Innehåll

Datum – 23 maj 2019

Anmälan

Anmälningsförfarande

Anmälan till S:t Hans Extreme görs på arrangörens hemsida [www.she.lundsok.se]. I och med att du betalar in anmälningsavgiften bekräftas din bokning.

Anmälningstid

Ordinarie anmälan är t o m 15:e maj 2019 och görs via hemsidan.

Anmälningsavgift måste erläggas för att få starta, annars nekas deltagande i tävlingen. Anmälningsavgiften återbetalas om dubbelbetalning registrerats. Efter den 15 maj går det att efteranmäla sig på tävlingsdagen, se efteranmälan.

Avgift

Anmälningsavgiften är 200:- för vuxna och 120:- för ungdomar/juniorer t o m 20 år och studenter. Har du egen sportidentbricka och anger detta vid anmälan får du 40:- rabatt. Löpare från Lunds Orienteringsklubb betalar 50:- (oavsett bricka, junior etc.) Anmäler du via webben, beräknas din avgift automatiskt givet att du tillhandahållit korrekta uppgifter. Om du upptäcker att du angett fel uppgifter, vänligen kontakta tävlingsledaren så att uppgifterna kan korrigeras och betala in rätt summa istället för den som systemet beräknat.

Efteranmälan

Efter 15:e maj 2019 gäller efteranmälan. Efteranmälan görs på tävlingsplatsen på tävlingsdagen den 23/5 kl 17.00-18.00. Efteranmälan kan endast göras mot kontant betalning i jämna pengar, eller swish, i samband med anmälan. Efteranmälan innebär höjd avgift, 300:- för vuxna och 160:- för ungdomar/juniorer/studenter med 40:- rabatt för egen sportidentbricka. Det går att efteranmäla sig till Ultra-klasserna kl 13:30-14:00 på tävlingsdagen på tävlingsplatsen.

Klasser

Det finns sex olika klasser att välja på:

  • Damer Extreme, 10 km, fyra varv och totalt 560 m stigning, Start 19.00
  • Herrar Extreme, 10 km, fyra varv och totalt 560 m stigning, Start 19.00
  • Damer Extreme Light, 5 km, två varv och totalt 280 m stigning, Start 18.30
  • Herrar Extreme Light, 5 km, två varv och totalt 280 m stigning, Start 18.30
  • Damer Extreme Ultra, 6 h, flest km vinner, Start 14.00
  • Herrar Extreme Ultra, 6 h, flest km vinner, Start 14.00

Priser


Hederspriser kommer att delas ut till de tre främsta i varje klass. Bland dessa tre priser finns i varje klass ett presentkort på Löplabbet (donerat av vår sponsor Löplabbet), en ryggsäck (donerad av vår sponsor Semmeltind), samt priser donerade av Team Sportia, m.fl. De tre främsta i varje klass får dessutom var sin löpartröja i S:t Hans Extreme-design (genom sponsring från
Sign och Semmeltind), se nedan. Dessutom kommer vi att lotta ut ett antal priser i samtliga klasser. Särskilda priser delas ut i lagtävlingen.

Löpartröja i S:t Hans Extreme-design

Lagtävling

Lag med minst 2 personer som anmält sig med samma lagnamn blir automatiskt deltagare i vår lagtävling. Här ges pris till ”Snabbaste lag” och ”Längsta lag”.

För att tävla om priset till ”Snabbaste lag” måste man få ihop 40 km för löpare, inklusive efteranmälda, i klasserna Damer Extreme, Herrar Extreme, Damer Extreme Light, Herrar Extreme Light. Vi räknar ihop snabbaste tiden på 4-8 löpare som tillsammans sprungit 40 km och angett samma lagnamn (förening/arbetsplats/skola/kompislag) vid anmälan. Det spelar ingen roll om löparna springer i samma eller olika klasser. Löpare i Extreme Ultra ingår inte här.

För att tävla om priset till ”Längsta lag” behöver man vara minst två löpare. Vi räknar ihop antal löpta km på alla löpare som kommer i mål och som har angett samma lagnamn (förening/arbetsplats/skola/kompislag) vid anmälan. Löpare i samtliga klasser ingår här.

Det är tillåtet att anmäla hur många personer man vill med samma lagnamn. Dock om man vill ha två lag från en förening/grupp skall man redan vid anmälan dela upp löparna på olika lagnamn, t ex Snabbfotingarna 1 och Snabbfotingarna 2.

Starttider

14:00 Herrar Extreme Ultra och Damer Extreme Ultra (6 h)
18.30 Herrar Extreme Light och Damer Extreme Light (5 km)
19:00 Herrar Extreme och Damer Extreme (10 km)

Nummerlappar

Tisdagen den 21/5 kan du som är föranmäld hämta din nummerlapp på Löplabbet i Lund mellan 16:00 och 18:00. Samtidigt (21/5 kl 16-18) erbjuder Löplabbet 20% rabatt på skor och kläder (ej elektronik).

Tävlingsdagen den 23/5 kan du som föranmäld hämta din nummerlapp på tävlingsplatsen på S:t Hans backar mellan kl 13.30 och 13.55 för startande i Extreme Ultra-klasserna, mellan kl 17:00 och 18:00 för startande i Extreme Light-klasserna, och mellan 17:00 och 18:30 för startande i Extreme-klasserna. Efteranmäld får sin nummerlapp på tävlingsplatsen i samband med efteranmälan.

Sportidentbrickan som används för tidtagning lämnas ut tillsammans med nummerlappen. Brickan skall du lämna tillbaka efter loppet. Ej återlämnad bricka debiteras med 500 SEK.

Tidtagning

Tidtagning vid S:t Hans Extreme görs med hjälp av tidtagningssystemet SportIdent (SI). Löparen bär själv med sig en SI-bricka runt loppet. SI-brickan är en liten plastpinne med ett chip i och fästs på fingret med ett band. Tiden tas genom att brickan registreras i en så kallad enhet, vilken består av en liten elektrisk apparat med ett hål i som sitter på en stolpe. Tiden tas genom att brickan hålls i hålet tills enheten blinkar och piper. Detta kallas också för att ”stämpla”. Detta tar mindre än en sekund. OBS! Lyssna efter ditt eget pip eller titta på enhetens lampa!

Tidtagning sker på tre ställen:
– På högsta toppen av banan
– Vid varvning vid startplatsen
– På mållinjen.

Första gången du passerar högsta toppen så ska du inte registrera brickan, på grund av att trängsel skulle kunna uppstå. Alla andra gånger måste du göra det. Om du missar att registrera brickan så kan du bli diskad. Funktionärer på plats kommer att påminna dig.

För löpare i Ultra-klasserna sker tidtagning på samma ställen som ovan, plus en extra stämpel på platta varvet. Denna extra stämpelstation fungerar även som radiokontroll så att ställningen i Ultra-klasserna kan uppdateras under loppets gång.

Du behöver inte göra något i starten. Tiden startar automatiskt i systemet.

På tävlingsdagen finns arrangörer till hands för att fråga och en kort demonstration av tidtagningen genomförs före start.

Löparen ansvarar för att brickan förs över mållinjen och går därefter till utstämplingen för att få sin sluttid. Hyrd bricka skall sedan återlämnas till funktionär i sekretariatet som du passerar igenom efter målgång; detta gäller även om du brutit loppet. Löpare som tappat sin bricka debiteras kostnad för ny (500:-) och ingen sluttid kan fås. (Att tappa sin bricka är dock mycket sällsynt.)

Banan

Bansträckning

Banan går på en slinga som är 2.55 km. Extreme-klassen springer således fyra varv och Extreme Light-klassen två varv. Banan slingrar sig runt på S:t Hans Backar och har ca 140 m stigning per varv. Underlaget är mestadels gräs eller något upptrampad stig. Se hela sträckningen, tekniska data och lite bilder här. För Extreme Ultra-klasserna tillkommer en plattare slinga som förlänger varje varv för löpare i denna klass. Slingan springs samma väg ut och hem till och från en kontroll där löpare skall stämpla varje varv. En karta som visar denna extra slinga i blått hittar du här.

Snitsling/Utmärkning

Banan/slingan är utmärkt med rikligt med snitslar. På flera ställen finns heldragen snitsel och däremellan hänger snitslar med täta mellanrum. Arrangören ombesörjer riklig och tydlig snitsling för att inga missförstånd ska ske. Det finns även funktionärer ute på banan för att se till att snitslarna följs. Löparen är dock själv ansvarig för att springa rätt. Medveten, eller omedveten, fellöpning medför omedelbar diskning. För Extreme Ultra-klasserna kommer inte all heldragen snitsel vara på plats vid start utan sätts upp under loppets första timmar. Hängande snitslar finns plats från kl 14.00.

Vätska

När löparna passerar TC kommer vätska – vatten och sportdryck – att finnas. Vätskekontrollerna blir således efter 0,6 km, 3,15 km, 5,7 km och 8,25 km. Även i den stora gropen (amfiteatern) kommer vätska i form av vatten att finnas. Naturligtvis finns vätska att tillgå efter målgång. För Ultra-klasserna kommer finnas särskilt anvisat bord för placering av personlig vätska och tilltugg.

Målgång/varvning

När du passerar målområdet ska du hålla till vänster på alla varv utom det sista. Sista varvet ska du hålla till höger in i mål. Det är skyltat men det är ändå viktigt att du är uppmärksam på detta när du är trött mot slutet av banan!

Marketenteri

På TC kommer det att finnas försäljning av enklare förtäring såsom bananer, grillad m bröd, godis, dricka mm.

Bekvämligheter

Vid startplatsen finns det enklare toaletter av orienteringstyp. Dusch tillhandahålls inte. Ett tält för obevakad effektförvaring finns.

Tävlingscentrum / hitta hit

Tävlingscentrum för S:t Hans Extreme är uppe på S:t Hans Backar, precis vid högsta toppen. Åker du kollektivt tar du lämpligen linje 3 mot Nöbbelöv, går av vid hållplats ”Sofiaparken”, går sedan bron över Norra Ringen och fortsätter uppåt på St Hans Backar. För dig som åker bil hänvisar vi till Lunds allmänna parkeringar.

Flygblad

Förutom informationen på denna sida, har vi även ett flygblad som du gärna får skriva ut och ge till dina vänner:
SHE2019

Kontakt / Tävlingsledare

Sara Snogerup Linse är tävlingsledare för S:t Hans Extreme och kan nås på she[snabel-a]lundsok.se. Fr o m den 4e maj kommer epost till denna adress att läsas.

Övrigt

Allt deltagande sker på egen risk. Den som har hälsoproblem avråds från att deltaga i loppet. Vid osäkerhet bör läkare konsulteras.

Extra info för extreme ultra-klasserna

För klasserna Herrar Extreme Ultra och Damer Extreme Ultra (6 h) har vi lite special-info:

Bansträckning: Banan (4320 m per varv) som du ser här är en förlängd variant av rundan för S:t Hans Extreme.

Start: 14:00 vid cykelbanan norr om, precis nedanför, backarna.

Mål: 20:00.

Medhavd vätska och mat: Ett område med bord placeras precis bredvid banan på tävlingscentrum. Detta område är reserverat för löpare i ultra-klasserna för placering av vätska, mat, kläder. etc. Vattendunkar med tappkran kommer att finnas på bordet från kl 13:30.

Vätskekontroller: Mellan kl 18:30-20:00 kommer det att finnas två vätskekontroller längs banan där det serveras vatten och sportdryck.

Målgång: Då slutsignalen ljuder kl 20:00 fortsätter löpare som inte gått i mål att löpa till närmsta funktionär längs banan och stämplar i den enhet som just den funktionären håller i. Samtliga funktionärer bär mobiltelefon som är inställd att ringa kl 20:00, samt en stämpelenhet som de plockar fram strax innan kl 20:00. Funktionär tjänar även som skiljedomare av löpare som ligger nära varandra då slutsignalen ljuder ‒ först till respektive funktionär stämplar först i dess enhet.

Utstämpling: Löpare beger sig till mål för utstämpling av sportidentbricka och återlämning av densamma ifall det är en hyrbricka. Löpt sträcka räknas ut direkt och slutplacering så fort alla startande stämplat ut i målet.

Avbrutet lopp: Löpare som väljer att avbryta loppet innan kl 20:00 beger sig till målet för utstämpling och beräkning av löpt sträcka. Det är viktigt att du stämplar ur om du avbryter loppet samt återlämnar sportidentbrickan om det är en hyrbricka i målet.

Toalett: Enkel toalett (toavagn) kommer att finnas nära start/varvning mellan kl 13:30 och 20:30. Ett av båsen är reserverat för ultralöpare.

Resultat: Det är vår ambition att resultatet skall vara klart och uppsatt på tävlingsplatsen senast 20:30, samt på vår hemsida senast nästa dag.

Prisutdelning: De främsta i varje klass belönas med hederspriser. Dessutom utdelas hederspris till samtliga löpare i ”längsta lag”. Det är vår ambition att prisutdelningen startar senast 20:30.