Info

Vi hälsar alla välkomna till ett roligt och jobbigt lopp lördag den 3 juni 2023!

Anmälan

Anmälan

Anmälan sker på vår anmälningssida. Fram till och med 21:e maj gäller ordinarie pris (250:- för vuxna och 150:- för ungdomar/juniorer t o m 20 år och studenter). Ange namn, lagnamn, klass, födelseår. I samband med anmälan erläggs en startavgift. Därefter är anmälan registrerad och syns i vår lista. Där kan du också se hur många som är anmälda. Mellan 22:e och 30:e maj kan du efteranmäla dig på vår anmälningssida till förhöjt pris (350:- för vuxna och 250:- för ungdomar/juniorer/studenter).


Efteranmälan på plats

Vi erbjuder efteranmälan mot förhöjd avgift på tävlingsplatsen den 3/6. För ultraklasserna kl 9:20-9:50. Övriga klasser kl 12:45-14:30. Det kostar 350:- för vuxna och 250:- för ungdomar/juniorer/studenter, via swish eller kontant i jämna pengar.

Avgift 💰

Vuxen 250:-, ungdom/junior/student 150:-

Anmälningsavgift måste erläggas för att få starta, annars nekas deltagande i tävlingen. Anmälningsavgiften återbetalas om dubbelbetalning registrerats.

Anmälningsavgiften är 250:- för vuxna och 150:- för ungdomar/juniorer t o m 20 år och studenter. Har du egen sportidentbricka och anger dess nummer vid anmälan får du 40:- rabatt. Löpare från Lunds Orienteringsklubb betalar 50:- (oavsett bricka, junior etc.).

Anmäler du via webben, beräknas din avgift automatiskt givet att du tillhandahållit korrekta uppgifter. Om du upptäcker att du angett fel uppgifter, vänligen kontakta tävlingsledaren så att uppgifterna kan korrigeras och betala in rätt summa istället för den som systemet beräknat.


Efteranmälan: Vuxen 350:-, ungdom/junior/student 250:-

Efteranmälan innebär förhöjd avgift, 350:- för vuxna och 250:- för ungdomar/juniorer/studenter med 40:- rabatt för egen sportidentbricka.

Vi ser helst att du betalar med Swish då det är lättast att hålla ett smittsäkert avstånd men vi kan i undantagsfall ta emot kontanter i jämna pengar.

Klasser och starttider 📏🕐

Extreme Ultra 6h – 10:00

Damer Extreme Ultra 6h damer och Herrar EXtreme Ultra 6h startar 10:00 och springer så många varv som möjligt på 6 h.


Extreme One 2,5 km – 13:45

Damer Extreme One och Herrar Extreme One springer 2,5 km, vilket innebär ett varv med totalt 140 m stigning. Start kl 13:45.


Extreme Light 5 km – 14:00

Damer Extreme Light och Herrar Extreme Light springer 5 km, vilket innebär två varv med totalt 280 m stigning. Start kl 14:00.


Extreme 10 km – 14:30

Damer Extreme och Herrar Extreme springer 10 km, vilket innebär fyra varv med totalt 560 m stigning. Start kl 14:30.

Banan ⛰🏃‍♀️

Det går upp och ner och är sällan platt

Banan går på en slinga som är 2.55 km. Extreme-klassen (10 km) springer fyra varv, Extreme Light-klassen (5 km) två varv och Extreme One-klassen (2,5 km) ett varv. Banan slingrar sig runt på S:t Hans Backar och har ca 140 m stigning per varv. Underlaget är mestadels gräs eller något upptrampad stig. Se hela sträckningen, tekniska data och lite bilder här.

För Extreme Ultra-klasserna tillkommer en plattare slinga som förlänger varje varv för löpare i denna klass. Slingan springs samma väg ut och hem till och från en kontroll där löpare skall stämpla varje varv. En karta som visar denna extra slinga i blått hittar du här.


Märkning av banan

Banan/slingan är utmärkt med rikligt med snitslar. På flera ställen finns heldragen snitsel och däremellan hänger snitslar med täta mellanrum. Arrangören ombesörjer riklig och tydlig snitsling för att inga missförstånd ska ske. Det finns även funktionärer ute på banan för att se till att snitslarna följs. Löparen är dock själv ansvarig för att springa rätt. Medveten, eller omedveten, fellöpning medför omedelbar diskning.


Målgång/varvning – Se upp för delning

När du passerar målområdet ska du hålla till vänster på alla varv utom det sista. Sista varvet ska du hålla till höger in i mål. Det är tydligt skyltat, men det är ändå viktigt att du är uppmärksam på detta när du är trött mot slutet av banan!

Tidtagning ⏱

Tiden tas med sportident

Tidtagning vid S:t Hans Extreme görs med hjälp av tidtagningssystemet SportIdent (SI). Löparen bär själv med sig en SI-bricka runt loppet. SI-brickan är en liten plastpinne med ett chip i och fästs på fingret med ett band. Tiden tas genom att brickan registreras i en så kallad enhet, vilken består av en liten elektrisk apparat med ett hål i som sitter på en stolpe. Tiden tas genom att brickan hålls i hålet tills enheten blinkar och piper. Detta kallas också för att ”stämpla”. Detta tar mindre än en sekund. OBS! Lyssna efter ditt eget pip eller titta på enhetens lampa!

Tidtagning sker på tre ställen: På högsta toppen, vid varvning vid startplatsen, samt på mållinjen.

För löpare i Ultra-klasserna sker tidtagning vid start och varvning, samt en extra stämpel på varje varv längst bort på den platta förlängningen av varvet. Denna extra stämpelstation fungerar även som radiokontroll så att ställningen i Ultra-klasserna kan uppdateras under loppets gång.

Om du missar att stämpla så kan du bli diskad.

På tävlingsdagen finns arrangörer till hands att fråga och de kan ge en kort demonstration av hur tidtagningen genomförs före start.

Sportidentbrickan som används för tidtagning lämnas ut tillsammans med nummerlappen. Brickan skall du lämna tillbaka efter loppet. Ej återlämnad bricka debiteras med 500 SEK.

Löparen ansvarar för att brickan förs över mållinjen och går därefter till utstämplingen för att få sin sluttid. Hyrd bricka skall sedan återlämnas till funktionär i sekretariatet som du passerar igenom efter målgång; detta gäller även om du brutit loppet. Löpare som tappat sin bricka debiteras kostnad för ny (500:-) och ingen sluttid kan fås. (Att tappa sin bricka är dock extremt sällsynt.)

Nummerlappar

På Löplabbet 1/6 kl 16-18. På tävlingsplatsen 3/6 kl 9:20-9:50 samt 12:45-14:20.

Nummerlappar kommer att finnas på tävlingsplatsen lördagen den 3/6. För ultraklasserna kl 9:20-9:50. Övriga klasser kl 12:45-14:20. Du som är föranmäld senast 21/5 eller efteranmäld senast 30/5 kan även hämta din nummerlapp på Löplabbet i Lund torsdagen den 1/6 kl 16:00-18:00. Löplabbet erbjuder dig som hämtar nummerlapp under denna tid 20% rabatt på skor och kläder (ej elektronik).

Priser 🏆

Priser

Hederspriser i form av presentkort, ryggsäckar, löparryggsäckar och löpaccessoarer från Löplabbet, IAMRUNBOX, Team Sportia och Semmeltind kommer att delas ut till de tre främsta i varje klass. De tre främsta i varje klass får också var sin löpartröja i S:t Hans Extreme-design. Särskilda priser delas ut i lagtävlingen.

Löpartröja i S:t Hans Extreme-design

Lagtävling 🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️

Tävla om snabbaste eller längsta lag

Lag med minst 2 personer som anmält sig med samma lagnamn blir automatiskt deltagare i vår lagtävling. Här ges pris till ”Snabbaste lag” och ”Längsta lag”. Var noga med stavning, mellanslag etcetera, det underlättar för oss att avgöra att det är samma lag.

För att tävla om priset till ”Snabbaste lag” måste man få ihop 40 km för löpare, inklusive efteranmälda, i klasserna Damer Extreme, Herrar Extreme, Damer Extreme Light, Herrar Extreme Light, Damer Extreme One, Herrar Extreme One. Vi räknar ihop snabbaste tiden på 4-16 löpare som tillsammans sprungit 40 km och angett samma lagnamn (förening/arbetsplats/skola/kompislag) vid anmälan. Det spelar ingen roll om löparna springer i samma eller olika klasser. Löpare i Extreme Ultra ingår inte här.

För att tävla om priset till ”Längsta lag” behöver man vara minst två löpare. Vi räknar ihop antal löpta km på alla löpare som kommer i mål och som har angett samma lagnamn (förening/arbetsplats/skola/kompislag) vid anmälan. Löpare i samtliga klasser ingår här.

Det är tillåtet att anmäla hur många personer man vill med samma lagnamn. Dock om man vill ha två lag från en förening/grupp skall man redan vid anmälan dela upp löparna på olika lagnamn, t ex Snabbfotingarna 1 och Snabbfotingarna 2.

Lunds bästa allroundlöpare 🏃‍♀️🏃‍♀️

Hur går det till?

Din tid på Lundaloppet räknas ihop med din tid på S:t Hans Extreme i klasserna Extreme One (2,5 km), Extreme Light (5 km) eller Extreme (10 km) eller med antal sprungna km i Extreme Ultra 6h. Arrangörerna av S:t Hans Extreme räknar ut ditt resultat.

Resultaten kommer på vår resultatsida efter den 3 juni


Hur anmäler jag mig?

Alla som springer både Lundaloppet och S:t Hans Extreme 2023 deltar automatiskt.

Anmäl dig på vår anmälningssida, samt på Lundaloppets anmälningssida.

Tävlingscentrum / hitta hit 📍

Tävlingscentrum

Tävlingscentrum med nummerlappsutsdelning, mål och resultattavla kommer vara på platån, där målet är inritat på kartan över bansträckningen här. Startplatsen är tydligt utmärkt och ligger nedanför S:t Hans Backar, på norra sidan om backarna.


Hitta hit

Tävlingsplatsen hittar du på S:t Hans Backar

Bor du i Lund tar du dig lätt hit per cykel. Åker du kollektivt tar du lämpligen linje 3 mot Nöbbelöv, går av vid hållplats ”Sofiaparken”, går sedan bron över Norra Ringen och fortsätter till starten. För dig som åker bil hänvisar vi till Lunds allmänna parkeringar. Kartan nedan visar startplatsens läge.


Service

Enklare toalett av typ bajamaja finns vid starten. Vätskekontroll finns en gång per varv efter att man kommit ner från högsta toppen. Vi kommer även att ha resultattavla, och första hjälpen.


Service för Extreme Ultra 6h

Enklare toalett av typ bajamaja finns vid starten, där banan också varvar. Ett bås är reserverat för ultralöpare. Ett område med bord placeras precis bredvid banan, en bit upp i startbacken. Detta område är reserverat för löpare i ultra-klasserna för placering av vätska, mat, kläder. etc. Vattendunkar med tappkran kommer att finnas på bordet från kl 9:30. Vi kommer även att ha resultattavla och första hjälpen.

Kontakt / Tävlingsledare 📫

Kontakt

Sara Snogerup Linse är tävlingsledare för S:t Hans Extreme och kan nås på she[snabel-a]lundsok.se. Mailen läses även av biträdande tävlingsledare Leif Linse.

S:t Hans Extreme har även en Facebook-sida som går att kontakta i messenger.

Övrigt

Allt deltagande sker på egen risk

Allt deltagande sker på egen risk. Den som har hälsoproblem avråds från att deltaga i loppet. Vid osäkerhet bör läkare konsulteras.