S:t Hans Extreme Winter Edition 5 mars

S:t Hans Extreme Winter Edition blir den 5 mars med fri start mellan 18:45 och 19:15, på samma plats som starten brukar vara vid loppet i maj. Det blir ingen startavgift eller tidtagning, men vi kommer att lotta ut några S:t Hans Extreme tröjor och buffar bland dem som springer minst ett varv. Kanske är det fortfarande för lerigt i vissa av backarna för att de skall kännas OK, särskilt utför. Det är i så fall helt fritt att välja en annan väg än den som reflexerna markerar. Tag med pannlampa och gott humör.