Banan för St Hans Extreme 2015

Årets bansträckning

Nu finns en karta över planerad bansträckning för årets tävling på vår hemsida för att underlätta för alla som vill träna inför loppet.

Ambitionen har varit att ta fram en bansträckning som ligger så nära den klassiska bansträckningen som möjligt med hänsyn tagen till de rådande förutsättningar som gäller på grund av kommunens markarbeten. Årets bana kommer i längd och höjdmeter hamna mycket nära den klassiska banan och det är främst bananhöjden som uteblir och tävlingsplats och målet flyttas något mot klassisk bana.

Banan för St Hans Extreme 2015
Banan för St Hans Extreme 2015

Läs mer om banan här (inkl. höjdprofil samt kartor för tidigare års bansträckningar)