Välkommen att anmäla dig!

Idag öppnar anmälan till St Hans Extreme 2014. Sista dag för ordinarie anmälan är 15 maj (och då ska betalningen vara inne 16 maj).

Informationen på info-sidan har uppdaterats och är nu aktuell för 2014. Sidan ”Backarna” visar fortfarande 2013 års bansträckning. Vi kommer att återkomma med information om förändringarna av bansträckning som vi annonserade om i föregående inlägg.

Vi tar gärna emot din anmälan så snart du bestämt dig för att delta. Inledningsvis bevakar vi inte inbetalningarna dagligen utan det kan ta upp till ca en vecka innan vi registrerat din betalning och då skickas bekräftelse ut. Men närmare inpå tävlingen kommer vi så långt det är möjligt registrera betalningar med tätare intervall (alla funktionärer gör sitt bästa, men på ideell basis för Lunds Orienteringsklubb).