Bansträckning 2014

Inför 2014 års upplaga av St Hans Extreme har vi varit tvungna att göra vissa justeringar av bansträckningen på grund av att kommunen utför markarbeten på backarna. Vi har haft som målsättning att göra så små förändringar som möjligt.

2014 års bana för Extreme-klasserna är 10,24 km och för Extreme Light-klasserna är den 5,16 km. Stigningen på startvarvet är ca 130 meter och på övriga varv är stigningen något mindre. Detta innebär att banlängden är nästan exakt den samma som den vanliga banan och stigningen är endast något mindre. Ett varv på den vanliga banan är 2,55 km och stigningen är ca 140 meter.

Bansträckning 2014:
Bansträckning 2014

Läs mer på sidan om backarna