Mindre förändringar av bansträckning

På grund av att kommunen genomför markarbeten på St Hans Backar så kommer vi att göra några mindre förändringar av bansträckningen för att undvika de påverkade områdena. Banlängden ska vara densamma som tidigare och vi ska göra vårt bästa för att antalet höjdmeter också blir detsamma. Mål och tävlingscentrum kommer att flytta lite närmare högsta toppen, till andra sidan gångvägen. Karta över den nya bansträckningen kommer upp på hemsidan så snart vi har fastslagit den. Anmälan till loppet kommer att öppna inom kort.