Datum fastställt för SHE 2014

St Hans Extreme år 2014 kommer att äga rum torsdagen den 22 maj.

Vi har några tekniska saker som ska lösas med hemsidan och därefter kommer anmälan att öppna. Vår målsättning är att anmälan kommer att öppna i slutet av februari 2014.

Informationen på info-sidan, inbjudan mm. är i skrivande stund inte uppdaterad utan är den information som gällde för St Hans Extreme 2013. Vi kommer att se över all information och skriva en nyhet när det finns aktuell information för 2014.

Uppdatering: Uppdateringen av informationen på hemsidan är inte färdig, men vi jobbar på det och hoppas ha det klart senast i slutet av mars.