Uppdatering av hemsidan

Hemsidan för St Hans Extreme har uppdaterats med ett antal förändringar:

  • Texterna på hemsidan (inkl. info-sidan) har uppdaterats för 2011 års St Hans Extreme. En förändring mot tidigare är att efteranmälan inte kan göras på hemsidan utan enbart på tävlingsplatsen.
  • Vid anmälan får alla deltagare en helt egen kod (tex 51001) som anges i meddelandefältet vid betalning. (mer information ges i samband med anmälan)
  • Ett nytt formulär för anmälan av flera personer med gemensam betalning har tillkommit. (krävs att alla springer för samma lag/förening)
  • Gästboken använder numera kommentarstjänsten Disqus. Om inte spam-skördarna blir allt för stora är förhoppningen att man även i fortsättningen ska kunna kommentera utan att logga in.

Dessutom så ligger numera hela hemsidan på she.lundsok.se vilket innebär att ni som har länkar eller bokmärken till she.junctioneer.net// måste ändra dem till she.lundsok.se//. Har ni däremot följt vår tidigare rekommendation att länka till she.lundsok.se (eller www.she.lundsok.se) så behöver inget göras.