Efteranmälan

Nu är anmälan stängd men du kan efteranmäla dig på tävlingsplatsen.

Efteranmälan görs vid startplatsen på tävlingsdagen den 26/5 kl 17.00-18.00. Efteranmälan kan endast göras mot kontant betalning i jämna pengar i samband med anmälan. Efteranmälan innebär höjd avgift, 250:- för vuxna och 150:- för ungdomar/juniorer/studenter med 30:- rabatt för egen sportidentbricka.