Från och med nu gäller efteranmälan

Tiden för ordinarie anmälan på hemsidan har gått ut. Men misströsta inte, du kan efteranmälan dig till St Hans Extreme 2012 men till en högre avgift.

Efteranmälan görs antingen den 21/5 kl 16:00-18:00 på Löplabbet, Stortorget 2, Lund (ovanför Akademibokhandeln) eller vid startplatsen på tävlingsdagen den 22/5 kl 17.00-18.00 mot kontant betalning i jämna pengar. Efteranmälan innebär höjd avgift, dvs 200:- för vuxna och 120:- för ungdomar/juniorer/studenter med 20:- rabatt för egen sportidentbricka.

Efteranmälan via hemsidan är däremot inte möjligt. Du kan heller inte betala efteranmälan via bankgirot.

Se vidare info-sidan.