Efteranmälan

Anmälan via hemsidan har nu stängt. Efteranmälan är möjlig på plats den 26 maj kl 17:00 – 18:00 mot kontant betalning i jämna pengar. Efteranmälan innebär höjd avgift, dvs 200:- vuxna och 120:-ungdomar/juniorer/studenter med 20:- rabatt för egen sportidentbricka.

Totalt har 197 anmält sig via ordinarie anmälan, vilket är 10 fler än i fjor. Observera dock att anmälan via hemsidan är endast giltig om avgiften betalas in till Lunds OKs postgiro nr (och betalkoden anges i meddelandefältet). Sista betalningsdag för ordinarie anmälan är 20 maj.

För mer info om anmälan, efteranmälan mm se info-sidan.