Efteranmäl dig till loppet!

Efteranmälan till loppet sker onsdagen den 21 maj mellan 16 och 18 på Löplabbet på Mårtenstorget i Lund samt på tävlingsplatsen den 22 maj mellan kl 17 och 18. Välkomna!