Info 2020

Vi hälsar alla välkomna till ett roligt och jobbigt lopp den 29 augusti 2021!

Informationen på denna sida har ännu inte uppdaterats för 2021 års S:t Hans Extreme.

Söker du information att skriva ut? Vi har flygblad som du kan ladda hem som PDF.

Innehåll

Datum – 27-29 aug 2020

Anmälan

Anmälningsförfarande

Anmälan till S:t Hans Extreme görs på arrangörens hemsida [www.she.lundsok.se]. I och med att du betalar in anmälningsavgiften bekräftas din bokning.

I samband med anmälan väljer du också startgrupp, se nedan. Det kommer vara möjligt för max 42 personer att anmäla sig till varje startgrupp. Det är tillåtet att tävla i mer än en klass men isåfall i olika startgrupper.

Anmälningsavgift måste erläggas för att få starta, annars nekas deltagande i tävlingen. Anmälningsavgiften återbetalas om dubbelbetalning registrerats.

OBS. I år är anmälan endast öppen för personer som är max 69 år gamla. Är du äldre än 69 år måste du tyvärr avstå i år och vi hoppas kunna hälsa dig välkommen tillbaka 2021.

Anmälningstid

Det går bra att anmäla sig så länge det finns platser kvar i någon startgrupp, men längst t o m dagen innan respektive startgrupp.

Avgift

Anmälningsavgiften är 200:- för vuxna och 120:- för ungdomar/juniorer t o m 20 år och studenter. Löpare från Lunds Orienteringsklubb betalar 50:-. Anmäler du via webben, beräknas din avgift automatiskt givet att du tillhandahållit korrekta uppgifter. Om du upptäcker att du angett fel uppgifter, vänligen kontakta tävlingsledaren så att uppgifterna kan korrigeras och betala in rätt summa istället för den som systemet beräknat.

Efteranmälan

Efteranmälan är inte möjlig detta år. Men anmälan till respektive startgrupp stänger så sent som dagen innan.

Klasser

Det finns sex olika klasser att välja på för dig som är max 69 år gammal:

  • Damer Extreme, 10 km, fyra varv och totalt 560 m stigning, 16 olika startgrupper
  • Herrar Extreme, 10 km, fyra varv och totalt 560 m stigning, 16 olika startgrupper
  • Damer Extreme Light, 5 km, två varv och totalt 280 m stigning, , 16 olika startgrupper
  • Herrar Extreme Light, 5 km, två varv och totalt 280 m stigning, , 16 olika startgrupper
  • Damer Extreme Ultra, 6 h, flest km vinner, start mellan kl 7:00 och 7:30 lördagen den 29 augusti.
  • Herrar Extreme Ultra, 6 h, flest km vinner, start melllan kl 7:00 och 7:30 lördagen den 29 augusti.

Priser


Hederspriser kommer att delas ut till de tre främsta i varje klass: presentkort på Löplabbet (donerat av vår sponsor Löplabbet), ryggsäck (donerad av vår sponsor Semmeltind), samt priser donerade av Team Sportia, m.fl. De tre främsta i varje klass får dessutom var sin löpartröja i S:t Hans Extreme-design (genom sponsring från Sign och Semmeltind), se bild nedan. Särskilda priser delas ut i lagtävlingen. Dock blir det i år ingen prisutdelning på plats utan samtliga priser kommer att delas ut i efterhand. Däremot kommer det vi att dela ut ett enklare pris vid målgång.

Löpartröja i S:t Hans Extreme-design

Lagtävling

Lag med minst 2 personer som anmält sig med samma lagnamn blir automatiskt deltagare i vår lagtävling. Här ges pris till ”Snabbaste lag” och ”Längsta lag”.

För att tävla om priset till ”Snabbaste lag” måste man få ihop 40 km för löpare, inklusive efteranmälda, i klasserna Damer Extreme, Herrar Extreme, Damer Extreme Light, Herrar Extreme Light. Vi räknar ihop snabbaste tiden på 4-8 löpare som tillsammans sprungit 40 km och angett samma lagnamn (förening/arbetsplats/skola/kompislag) vid anmälan. Det spelar ingen roll om löparna springer i samma eller olika klasser. Löpare i Extreme Ultra ingår inte här.

För att tävla om priset till ”Längsta lag” behöver man vara minst två löpare. Vi räknar ihop antal löpta km på alla löpare som kommer i mål och som har angett samma lagnamn (förening/arbetsplats/skola/kompislag) vid anmälan. Löpare i samtliga klasser ingår här.

Det är tillåtet att anmäla hur många personer man vill med samma lagnamn. Dock om man vill ha två lag från en förening/grupp skall man redan vid anmälan dela upp löparna på olika lagnamn, t ex Snabbfotingarna 1 och Snabbfotingarna 2.

Starttider

Datum Tid Klasser
27/8 11:30-12:00 Samtliga klasser utom ultra.
27/8 13:00-13:30 Samtliga klasser utom ultra.
27/8 14:30-15:00 Samtliga klasser utom ultra.
27/8 16:00-16:30 Samtliga klasser utom ultra.
27/8 17:30-18:00 Samtliga klasser utom ultra.
27/8 19:00-19:30 Samtliga klasser utom ultra. Vi rekommenderar att du anpassar din starttid inom denna grupp med solens nedgång (20:13) i åtanke.
28/8 11:30-12:00 Samtliga klasser utom ultra.
28/8 13:00-13:30 Samtliga klasser utom ultra.
28/8 14:30-15:00 Samtliga klasser utom ultra.
28/8 16:00-16:30 Samtliga klasser utom ultra.
28/8 17:30-18:00 Samtliga klasser utom ultra.
28/8 19:00-19:30 Samtliga klasser utom ultra. Vi rekommenderar att du anpassar din starttid inom denna grupp med solens nedgång (20:10) i åtanke.
29/8 07:00-07:30 Herrar Extreme Ultra och Damer Extreme Ultra (6 h)
29/8 14:00-14:30 Samtliga klasser utom ultra.
29/8 15:30-16:00 Samtliga klasser utom ultra.
29/8 17:00-17:30 Samtliga klasser utom ultra.

Nummerlappar

I samband med anmälan genereras ett kvitto. Skriv ut det, ta med den till starten där du visar upp den för funktionär. Vid starten kommer nummerlappar att finnas. Vi rekommenderar att du om möjligt tar med egna säkerhetsnålar. Bär nummerlappen synligt under loppet.

Tidtagning

Extreme 10 km och Extreme Light 5 km

Tidtagning vid årets S:t Hans Extreme sker med hjälp av appen UsynligO. Löparen ansvarar för att ladda ner och installera appen (gratis), och bära med sig telefonen runt loppet. Det kommer att finnas separata banor i appen för 5 km och 10 km. Tiden tas automatiskt via GPS vid ett antal osynliga kontroller. Dessa kontroller finns vid startplatsen och vid målplatsen samt på två punkter längs den snitslade banan.  En ljudsignal genereras vid passage av varje osynlig kontroll.

Löparen ansvarar för att logga in i appen och gå in på den bana man anmält sig till, samt att starta tidtagningen vid startpunkten. Efter målgång ansvarar löparen för att stoppa tidtagningen samt att registrera sin tid / löpt sträcka.

Ultra 6h

Ultra 6h använder SportIdent för tidtagning och varvräkning. Vi kommer tillhandahålla brickor tvättade i 20% etanol. Appen UsynligO används inte vid Ultra.

Banan

Bansträckning

Banan går på en slinga som är 2.55 km. Extreme-klassen springer således fyra varv och Extreme Light-klassen två varv. Banan slingrar sig runt på S:t Hans Backar och har ca 140 m stigning per varv. Underlaget är mestadels gräs eller något upptrampad stig. Se hela sträckningen, tekniska data och lite bilder här. För Extreme Ultra-klasserna tillkommer en plattare slinga som förlänger varje varv för löpare i denna klass. Slingan springs samma väg ut och hem till och från en kontroll där löpare skall stämpla varje varv. En karta som visar denna extra slinga i blått hittar du här.

Snitsling/Utmärkning

Banan/slingan är utmärkt med rikligt med snitslar. Arrangören ombesörjer riklig och tydlig snitsling för att inga missförstånd ska ske. Det finns ett fåtal funktionärer ute på banan för att se till att snitslingen hålls komplett och följs. Löparen är dock själv ansvarig för att springa rätt. Medveten, eller omedveten, fellöpning medför omedelbar diskning.

Vätska

P g a coronapandemin erbjuder vi i år ingen vätskekontroll. Det kommer finnas funktionär vid start/varvning och det gå bra att lägga medhavd vätska där på säkert avstånd från andra vattenflaskor. Under ultraloppet kommer vi att tillhandahålla kranvatten i dunkar.

Målgång/varvning

När du kommer in i övre delen av startbacken (efter den branta uppförsbacken i grytan, följt av en liten platå och en ås) ska du hålla till vänster på alla varv utom det sista. Sista varvet ska du hålla till höger in i mål. Det är skyltat men det är ändå viktigt att du är uppmärksam på detta när du är trött mot slutet av banan! Målpunkten är tydligt utmärkt med skylt.

Marketenteri

P g a coronapandemin erbjuder vi i år ingen servering.

Bekvämligheter

Under ultraloppet erbjuds enklare toaletter av orienteringstyp.

Tävlingscentrum / hitta hit

I år har vi inget uppbyggt tävlingscentrum, men startplats och målplats är tydligt utmärkta och banan är snitslad. Du förväntas anlända till startplatsen strax innan du startar samt lämna backarna strax efter målgång. Startplatsen är tydligt utmärkt och ligger nedanför S:t Hans Backar, på norra sidan om backarna. Bor du i Lund tar du dig lätt hit per cykel. Åker du kollektivt tar du lämpligen linje 3 mot Nöbbelöv, går av vid hållplats ”Sofiaparken”, går sedan bron över Norra Ringen och fortsätter till starten. För dig som åker bil hänvisar vi till Lunds allmänna parkeringar. Kartan nedan visar startplatsens läge.

Flygblad

Förutom informationen på denna sida, har vi även ett flygblad som du gärna får skriva ut och ge till dina vänner:
➤ Ladda ner SHE 2020 flygblad (PDF)

Kontakt / Tävlingsledare

Sara Snogerup Linse är tävlingsledare för S:t Hans Extreme och kan nås på she[snabel-a]lundsok.se. Fr o m den 15 juli kommer e-post till denna adress att läsas.

Övrigt

Allt deltagande sker på egen risk. Den som har hälsoproblem avråds från att deltaga i loppet. Vid osäkerhet bör läkare konsulteras.

Extra info för Extreme Ultra-klasserna

För klasserna Herrar Extreme Ultra och Damer Extreme Ultra (6 h) har vi lite special-info:

Bansträckning: Banan (4320 m per varv) som du ser här är en förlängd variant av rundan för S:t Hans Extreme.

Start: Upprop kl 07:00 den 29 augusti för utdelning av nummerlappar och sportidentbrickor. Fri start mellan 7:00 och 7:30. Starten är vid cykelbanan norr om, precis nedanför, backarna. Löpare ansvarar själv för att starta tidtagningen genom startstämpling.

Mål: 6 h efter att du startat.  (mer info om hur det går till kommer att fås vid start)

Tidtagning: Ultra 6h använder SportIdent för tidtagning och varvräkning. Vi kommer tillhandahålla brickor tvättade i 20% etanol. Appen UsynligO används inte vid Ultra.

Medhavd vätska och mat: Ett område med bord placeras precis bredvid banan vid startplatsen. Detta område är reserverat för löpare i ultra-klasserna för placering av vätska, mat, kläder. etc. Vattendunkar med tappkran kommer att finnas på bordet från kl 7:00.

Avbrutet lopp: Löpare som väljer att avbryta loppet innan 6 h har gått tar sig tillbaka till startplatsen och läser av sin bricka hos funktionär.

Toalett: Enkel toalett (toavagn) kommer att finnas nära start/varvning mellan kl 6:45 och 14:00 den 29 augusti. Använd handsprit som arrangörerna tillhandahåller.