Info 2021

Vi hälsar alla välkomna till ett roligt och jobbigt lopp lördag den 29 maj 2021!

Anmälan senast 20 maj

Anmälan sker via fliken Anmälan

Anmälan sker på vår anmälningssida. Ange namn, lagnamn, klass, förväntad tid, önskad startgrupp. I samband med anmälan erläggs en startavgift. Därefter är anmälan registrerad och syns i vår lista.

Förväntad tid är frivillig information men hjälper oss att anordna loppet på ett så smittsäkert sätt som möjligt med en startordning som innebär få omlöpningar. Ifall du har en egen sportidentbricka skall du ange dess nummer och du får rabatt på startagiften. Annars ingår hyrd bricka i startavgiften.

Avgift

Vuxna 200:-, ungdomar/juniorer/studenter 120:-

Anmälningsavgift måste erläggas för att få starta, annars nekas deltagande i tävlingen. Anmälningsavgiften återbetalas om dubbelbetalning registrerats.

Anmälningsavgiften är 200:- för vuxna och 120:- för ungdomar/juniorer t o m 20 år och studenter. Har du egen sportidentbricka och anger detta vid anmälan får du 40:- rabatt. Löpare från Lunds Orienteringsklubb betalar 50:- (oavsett bricka, junior etc.).

Anmäler du via webben, beräknas din avgift automatiskt givet att du tillhandahållit korrekta uppgifter. Om du upptäcker att du angett fel uppgifter, vänligen kontakta tävlingsledaren så att uppgifterna kan korrigeras och betala in rätt summa istället för den som systemet beräknat.

Klasser och starttider

Ultra 6h kl 07:00, övriga kl 13:30-18:30

Ultra 6h startar 07:00 och springer så många varv som möjligt på 6 h.

Damer Extreme, Herrar Extreme, Damer Extreme Light och Herrar Extreme Light startar i grupper mellan 13:30 och 18:30.

Damer Extreme och Herrar Extreme springer 10 km, fyra varv och totalt 560 m stigning

Damer Extreme Light och Herrar Extreme Light springer 5 km, två varv och totalt 280 m stigning

Det blir antingen gemensam start i varje grupp eller enskild start inom angiven tid, beroende på vad FHM tillåter. Vi kommer att arrangera startlistan på ett smittsäkert sätt efter rådande föreskrifter

Banan

Det går upp och ner och är sällan platt

Banan går på en slinga som är 2.55 km. Extreme-klassen springer fyra varv och Extreme Light-klassen två varv. Banan slingrar sig runt på S:t Hans Backar och har ca 140 m stigning per varv. Underlaget är mestadels gräs eller något upptrampad stig. Se hela sträckningen, tekniska data och lite bilder här.

För Extreme Ultra-klasserna tillkommer en plattare slinga som förlänger varje varv för löpare i denna klass. Slingan springs samma väg ut och hem till och från en kontroll där löpare skall stämpla varje varv. En karta som visar denna extra slinga i blått hittar du här.


Märkning av banan

Banan/slingan är utmärkt med rikligt med snitslar. På flera ställen finns heldragen snitsel och däremellan hänger snitslar med täta mellanrum. Arrangören ombesörjer riklig och tydlig snitsling för att inga missförstånd ska ske. Det finns även funktionärer ute på banan för att se till att snitslarna följs. Löparen är dock själv ansvarig för att springa rätt. Medveten, eller omedveten, fellöpning medför omedelbar diskning.


Målgång/varvning – Se upp för delning

När du passerar målområdet ska du hålla till vänster på alla varv utom det sista. Sista varvet ska du hålla till höger in i mål. Det är tydligt skyltat, men det är ändå viktigt att du är uppmärksam på detta när du är trött mot slutet av banan!

Tidtagning

Tiden tas med sportident

Tidtagning vid S:t Hans Extreme görs med hjälp av tidtagningssystemet SportIdent (SI). Löparen bär själv med sig en SI-bricka runt loppet. SI-brickan är en liten plastpinne med ett chip i och fästs på fingret med ett band. Tiden tas genom att brickan registreras i en så kallad enhet, vilken består av en liten elektrisk apparat med ett hål i som sitter på en stolpe. Tiden tas genom att brickan hålls i hålet tills enheten blinkar och piper. Detta kallas också för att ”stämpla”. Detta tar mindre än en sekund. OBS! Lyssna efter ditt eget pip eller titta på enhetens lampa!

Tidtagning sker på tre ställen: På högsta toppen, vid varvning vid startplatsen, samt på mållinjen.

För löpare i Ultra-klasserna sker tidtagning på samma ställen som ovan, plus en extra stämpel på platta varvet. Denna extra stämpelstation fungerar även som radiokontroll så att ställningen i Ultra-klasserna kan uppdateras under loppets gång.

Om du missar att stämpla så kan du bli diskad.

På tävlingsdagen finns arrangörer till hands för att fråga och en kort demonstration av tidtagningen genomförs före start.

Sportidentbrickan som används för tidtagning lämnas ut tillsammans med nummerlappen. Brickan skall du lämna tillbaka efter loppet. Ej återlämnad bricka debiteras med 500 SEK.

Löparen ansvarar för att brickan förs över mållinjen och går därefter till utstämplingen för att få sin sluttid. Hyrd bricka skall sedan återlämnas till funktionär i sekretariatet som du passerar igenom efter målgång; detta gäller även om du brutit loppet. Löpare som tappat sin bricka debiteras kostnad för ny (500:-) och ingen sluttid kan fås. (Att tappa sin bricka är dock mycket sällsynt.)

Nummerlappar

Info kommer

Information om nummerlappsutdelningen kommer här så fort vi vet hur den kan arrangeras. I vilket fall som helst kommer nummerlappar att finnas på tävllingsplatsen den 29/5.

Priser

Priser

Hederspriser kommer att delas ut till de tre främsta i varje klass. De tre främsta i varje klass får också var sin löpartröja i S:t Hans Extreme-design. Dessutom kommer vi att lotta ut ett antal priser i samtliga klasser. Särskilda priser delas ut i lagtävlingen. Prisutdelningen kommer att arrangeras i englighet med gällande föreskrifter från FHM.

Löpartröja i S:t Hans Extreme-design

Lagtävling

Tävla om snabbaste eller längsta lag

Lag med minst 2 personer som anmält sig med samma lagnamn blir automatiskt deltagare i vår lagtävling. Här ges pris till ”Snabbaste lag” och ”Längsta lag”.

För att tävla om priset till ”Snabbaste lag” måste man få ihop 40 km för löpare, inklusive efteranmälda, i klasserna Damer Extreme, Herrar Extreme, Damer Extreme Light, Herrar Extreme Light. Vi räknar ihop snabbaste tiden på 4-8 löpare som tillsammans sprungit 40 km och angett samma lagnamn (förening/arbetsplats/skola/kompislag) vid anmälan. Det spelar ingen roll om löparna springer i samma eller olika klasser. Löpare i Extreme Ultra ingår inte här.

För att tävla om priset till ”Längsta lag” behöver man vara minst två löpare. Vi räknar ihop antal löpta km på alla löpare som kommer i mål och som har angett samma lagnamn (förening/arbetsplats/skola/kompislag) vid anmälan. Löpare i samtliga klasser ingår här.

Det är tillåtet att anmäla hur många personer man vill med samma lagnamn. Dock om man vill ha två lag från en förening/grupp skall man redan vid anmälan dela upp löparna på olika lagnamn, t ex Snabbfotingarna 1 och Snabbfotingarna 2.

Tävlingscentrum / hitta hit

Tävlingscentrum

I år har vi inget uppbyggt tävlingscentrum, men startplats och målplats är tydligt utmärkta och banan är snitslad. Du förväntas anlända till startplatsen strax innan du startar samt lämna backarna strax efter målgång. Startplatsen är tydligt utmärkt och ligger nedanför S:t Hans Backar, på norra sidan om backarna.


Hitta hit

Tävlingsplatsen hittar du på S:t Hans Backar

Bor du i Lund tar du dig lätt hit per cykel. Åker du kollektivt tar du lämpligen linje 3 mot Nöbbelöv, går av vid hållplats ”Sofiaparken”, går sedan bron över Norra Ringen och fortsätter till starten. För dig som åker bil hänvisar vi till Lunds allmänna parkeringar. Kartan nedan visar startplatsens läge.


Sparsam service pga Covid19

Enklare toalett av orienteringstyp finns vid starten. Pga Covid19 kommer vi inte att ha resultattavla, marketenteri eller först hjälpen. Du förväntas komma strax innan start smamt lämna platser strax efter målgång.

Kontakt / Tävlingsledare

Kontakt

Sara Snogerup Linse är tävlingsledare för S:t Hans Extreme och kan nås på she[snabel-a]lundsok.se. Mailen läses även av biträdande tävlingsledare Leif Linse.

S:t Hans Extreme har även en Facebook-sida som går att kontakta i messenger.

Övrigt

Allt deltagande sker på egen risk

Allt deltagande sker på egen risk. Den som har hälsoproblem avråds från att deltaga i loppet. Vid osäkerhet bör läkare konsulteras.