Alla inlägg av Leif

Hemsidan uppdaterad och anmälan har öppnat

Vi har gått igenom informationen som ges på info-sidan och sidan om backarna så att den är uppdaterad inför årets tävling. Bansträckningen i år kommer att vara lika med den klassiska bansträckningen eller väldigt nära denna, med viss reservation för att kommunen kan komma att göra plötsliga markarbeten på platsen.

Anmälan till St Hans Extreme 2016 har nu öppnat. Det fungerar lite som en webbshop där du lägger till en eller flera löpare i en lista och sen går du vidare till betalning där du betalar med bank eller kort. Först när betalningen är genomförd räknas du som anmäld och dyker då upp i listan över anmälda löpare på vår hemsida.

Fler bilder från tävlingen

Även Jonas Roslund i Lunds Orienteringsklubb har tagit en hel del bilder (nästan 1000 st) från tävlingen som ni gärna får ta del av. De är inte uppdelade efter SHE och SHE light men är ordnade efter tidpunkt bilden togs.
Jonas bilder

Vi har också blivit kontaktade av Håkan Nilsson som nyss hade sprungit Copenhagen Maraton och inte hade möjlighet att springa SHE i år så han har tagit flera snygga bilder på loppet som han delar med sig. Hans bilder ligger uppe i ca 30 dagar.
Håkans bilder

Precis som tidigare, kontakta oss om det finns en bild på dig som du vill få borttagen.

Startlista

Har du kontaktat oss om en ändring och vill dubbelkolla att vi ändrat rätt? Eller vill du kolla upp vilket startnr du kommer få på nummerlappen?

Vi har nu lagt upp startlistan på vår hemsida. Skulle du upptäcka något som inte stämmer med din anmälan, hör av dig till oss på she@lundsok.se.

Startlista (Excel-fil)

Lagtävling & sista anmälningsdag

På torsdag 21 maj är det sista anmälningsdag till St Hans Extreme till ordinarie pris via hemsidan.

Lagtävling
Förutom den individuella tävlingen i St Hans Extreme, så har vi också en lagtävling. Den består av att vi räknar ihop snabbaste tiden på 4-8 löpare som tillsammans sprungit 40 km och angett samma förening/arbetsplats/skola/kompislag vid anmälan. Det snabbaste laget får ett lagpris.

Läs mer om lagtävlingen här

Laglista
Idag lanserar vi en ny lista över anmälda lag. Där går det t.ex. att utläsa att i skrivande stund finns det 7 kompletta lag, dvs med minst 40 km total sträcka. Det gör det också enklare för alla som är med i lagtävlingen att se om alla har anmält sig eller vem som saknas. Här kan det vara bra att känna till att listorna på hemsidan skapas automatiskt, och har någon stavat lagnamnet fel/olika så kommer personen inte upp i laget.

Till laglistan

Banan för St Hans Extreme 2015

Årets bansträckning

Nu finns en karta över planerad bansträckning för årets tävling på vår hemsida för att underlätta för alla som vill träna inför loppet.

Ambitionen har varit att ta fram en bansträckning som ligger så nära den klassiska bansträckningen som möjligt med hänsyn tagen till de rådande förutsättningar som gäller på grund av kommunens markarbeten. Årets bana kommer i längd och höjdmeter hamna mycket nära den klassiska banan och det är främst bananhöjden som uteblir och tävlingsplats och målet flyttas något mot klassisk bana.

Banan för St Hans Extreme 2015
Banan för St Hans Extreme 2015

Läs mer om banan här (inkl. höjdprofil samt kartor för tidigare års bansträckningar)