S:t Hans Extreme

Anmälan till S:t Hans Extreme

Ordinarie anmälan har stängt

Vi tar emot efteranmälan på tävlingsplatsen mot kontant betalning. Tider och deltagaravgift vid efteranmälan står beskrivet på info-sidan under rubriken Anmälan => Efteranmälan.

Läs mer om efteranmälan