Anmälan består av flera sidor: Du är på sida: 1. Anmäl löpare

Anmäl person till S:t Hans Extreme

Löparens namn

Förnamn, efternamn samt eventuellt lagnamn kommer att visas publikt på she.lundsok.se när anmälan är betald. (listan över anmälda)

Uppgifter om deltagande i S:t Hans Extreme

Ange lagnamn om du vill springa för något lag.
Sportident-nummer ifylles bara om du har egen sportidentbricka. Egen bricka ger 30 kr rabatt på anmälningsavgiften.
Kryssa bara i Medlem i Lunds OK om personen du anmäler är medlem i Lunds Orienteringsklubb. Medlemsskap kontrolleras i efterhand mot medlemsregistret.

I nästa steg visas en översikt där du kan lägga till fler löpare om du önskar och därefter fortsätta till kontaktuppgifter och betalning.